Vandaag werden voor het eerst Linux Professional Institute examens afgenomen bij een blind geboren kandidaat

Kassel, 5 februari 2008

Vandaag werden voor het eerst Linux Professional Institute examens (http://www.lpi.org) afgenomen bij een blind geboren kandidaat. Thomas Hoellriegel uit Munchen heeft de examens 101 en 102 middels een speciale procedure succesvol voltooid. Tijdens het examen werden alle vragen en antwoorden aan de kandidaat voorgelezen en zonodig toegelicht. Het examen werd door Dimitrios (Taki) Bogiatzoules afgenomen, die als productontwikkelaar bij LPI werkt. Bougiatzoules beschrijft de tijdens het examen opgedane ervaringen al met al als positief en winstgevend, al was de eigenlijke examinering een intensief en vermoeiend proces. Met zekerheid kan LPI middels de opgedane ervaringen bevestigen dat het mogelijk is om het examen door blinden af te laten leggen en dat dit toekomstig ook aan kan worden geboden. Daarnaast zal het LPI de opgedane ervaringen verwerken bij het opstellen van nieuwe examens.

De heer Hoellriegel, die momenteel werk zoekt als systeembeheerder, beschrijft het LPI examen als een goede ervaring en beveelt de aanpak aan voor andere blinden. Daarnaast stelt hij vast dat Linux een belangrijk voordeel heeft: "Standaard geconfigureerde Linux systemen zijn in tegenstelling tot andere systemen door blinden op afstand te beheren." De heer Hoellriegel hoefde zich niet middels een speciale cursus voor te bereiden op het examen,  hij kon terugvallen op zijn specialistische kennis. Hoellriegel, die zich op Asterisk-toepassingen en beheer daarvan heeft gespecialiseerd heeft een voor blinden goed toegankelijke website (http://www.blindi.net) waar men ook een formulier kan vinden om
rechtstreeks met hem in contact te komen.

 

Over het Linux Professional Institute:

Het Linux Professional Institute (LPI) is een internationaal erkende leveranciersonafhankelijk organisatie, die professionele inzet van Linux, Open Source en vrije software uitdraagt en ondersteund. LPI werd in 1999 opgericht en is een non-profit organisatie. Het LPI certificeringprogramma wordt in zeven talen geleverd. De organisatie heeft wereldwijd sinds de invoering van de LPI certificering meer dan 165.000 examens afgenomen en meer dan 50.000 certificaten uitgereikt.

LPI ontwikkelt professionele certificeringen voor het Linux besturingssysteem, onafhankelijk van softwareleveranciers en opleidingsinstituten. LPI is in 1999 voortgekomen uit de Linux
gemeenschap. De activiteiten omvatten het wereldwijde werk van honderden vakkundige vrijwilligers met uiteenlopende vaardigheden. De groep maakt voor haar werk gebruik van mailinglijsten en de website www.lpi.org.

Het uit meerdere examens bestaande certificeringtraject wordt wereldwijd afgenomen op testcentra van Pearson VUE en Prometric. De hoofdsponsoren van LPI zijn Platina-sponsoren IBM, Linux Journal, Linux Magazine, Novell, SGI en TurboLinux en Gouden sponsoren Hewlett-Packard en IDG.