LPI Central Europe

 

 

Iniciatíva LPI cez regionálne pobočky

LPI vybudoval sieť pobočiek, ktoré podporujú LPI vo svojich regiónoch. LPI spolupracuje v tejto iniciatíve cez regionálne pobočky s organizáciami po celom svete, aby zabezpečil rast a prijatie Linuxu, slobodného a otvoreného softvéru.
Pre strednú Európu, presnejšie v krajinách Belgicko, Česká republika, Holandsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko a Švajčiarsko, LPI spolupracuje so spoločnosťou Open Source Certification GmbH ako hlavnou pobočkou pre tento región.