Zmiany w kodach serii egzaminów dostępnych w centrach komputerowych Pearson Vue

Z dniem 14 stycznia 2015 r. obowiązują nowe kody serii egzaminów Linux Essentials i LPIC-1 dostępne w komputerowych centrach egzaminacyjnych Pearson VUE. Dotychczasowe kody zostały zastąpione nowymi, które od tej obowiązują jako jedyne we wszystkich wersjach językowych.


Dotychczasowe istniejące kody promocyjne, vouchery rabatowe czy vouchery na dokonane przedpłaty zostaną zaktualizowane tak, aby uwzględniały nowe nazwy. Dokonane już do tej pory rejestracje na egzaminy z dotychczasowym kodem będą honorowane.


Poniższa tabel wskazuje jak zmiany zostały uwzględnione na stronie Pearson Vue www.pearsonvue.com/lpi/ w pozycji “view exams” po prawej stronie okna.


Old Exam Series Code New Exam Series Code Exam Name

117-010 010-100 Entry Level Linux Essentials Certificate

117-101 101-350 LPI Level 1 Exam 101

117-102 102-350 LPI Level 1 Exam 102

*These exams are the current exam objectives


Z dniem 20 stycznia 2015 r. ulagła także zmianie nazwa kodu serii egzaminu LPI-304. Nowa nazwa to 304-150.


Old Exam Series Code New Exam Series Code Exam Name

117-304 304-150 LPI Level 3 Exam 304

*This is our current objective version 1.5


LPIC-2, LPI-300, LPI-303 zachowują dotychczasowe nazwy 117-201, 117-202, 117-300, 117-303.Nadchodzące zmiany i aktualizacje egzaminów LPI w najbliższych 6 miesiącach


Dn. 10 lutego 2015 r. LPIC-1 zostanie zaktualizowany do wersji 4.0. Nowe sylabusy dostępne są na stronie wiki.lpi.org/wiki/LPIC-1_Objectives_V4. Poniżej kilka przykładów zmian/aktualizacji LPIC-1:


systemd (as an init replacement, logging and more)

lightDM

syslog-ng, rsyslog

some additional utilities


Dn. 17 lutego 2015 r. LPI-304 zostanie zaktualizowany do wersji 2.0 Nowe sylabusy dostępne są na stronie wiki.lpi.org/wiki/LPIC-304_Objectives_V2. Poniżej kilka przykładów zmian/aktualizacji w egzaminie:


more emphasis on Virtualization over HA topics

libvirt and virsh

some coverage of OpenStack

update to HA technology versions


Dn. 9 marca 2015r. LPI Linux Essentials zostanie zaktualizowany do wersji 1.5. Nowe sylabusy dostępne są na stronie (http://wiki.lpi.org/wiki/LinuxEssentials_Objectives_V1.5). Poniżej kilka przykładów zmian/aktualizacji w egzaminie:


Apache, HTTPD, and NGINX have been added

weights of objective 2.1 (Command Line Basics) and objective 3.2 (Searching and Extracting Data from Files) have been adjusted

shebangs (#!) has been added

/boot, /proc, /dev, and /sys has been added

ip route show, ip addr show, host have been added

su, ls -a, /etc and /var have been added


Dotychczasowe wersje zaktualizowanych egzaminów będą dostępne przez około 6 miesięcy od daty publikacji nowej wersji. Oznacza to iż w okresie 6 miesięcy kandydat będzie mógł wybrać do której wersji egzaminu podejdzie, starej czy nowej.

Dostępna jest już także wersja pisemna (papierowa) nowych Linux Essentials, LPIC-1 oraz LPI-304.