Linux Professional Institute przystępuje do Europejskiego Stowarzyszenia e-Umiejętności

Warszawa, 10 lipca 2013: Linux Professional Institute (LPI), organizacja zajmująca się certyfikacją specjalistów ds. Linuksa, lider na rynku, ogłosił przystąpienie do Europejskiego Stowarzyszenia e-Umiejętności (ang. European e-Skills Association, EeSA: http://eskillsassociation.eu/).

Europejskie Stowarzyszenie e-Umiejętności, we współpracy m.in. z Komisją Europejską, instytucji publicznych z całej Europy, sektora MŚP, wspiera rozwój e-umiejętności i podstawowych umiejętności informatycznych w Europie. Członkami Stowarzyszenia są już: Europejska Rada Stowarzyszeń Zawodowych Informatyków (ang. Council of European Professional Informatics Societies, CEPIS), Cisco, CompTIA, Fundacja ECDL, Europejskie Stowarzyszenie CIO, EXIN, HP, Microsoft i Oracle.

"LPI od dawna zajmuje się wspieraniem rozwoju potencjału ludzkiego w zakresie IT, w szczególności wspieraniem kariery młodych ludzi, innowacji, umiejętności informatycznych, oraz promocją współpracy biznesu z rządami oraz partnerami korporacyjnymi i szkoleniowymi. Wiąże się to blisko z długofalową strategią Europy w zakresie szeroko rozumianych e-umiejętności. Dlatego nasze członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu e-Umiejętności jest naturalnym krokiem. Z niecierpliwością oczekujemy możliwości reprezentowania interesów Linuksa i oprogramowania Open Source w Stowarzyszeniu, jednocześnie współpracując w ramach szerszej agendy rozwoju umiejętności informatycznych w Europie" powiedział Jim Lacey, prezes i CEO LPI.

LPI już w przeszłości miał okazję współpracować z EeSA, ostatnio nad wypracowaniem standardów w IT w ramach Europejskich Ram e-Kompetencji (ang. European-wide e-Competence Framework, e-CF) i programu eSkills Quality Labels. Więcej informacji na ten temat na stronie:
http://www.lpi.org/blog/lpi-behind-scenes-skills-standards-and-european-e-competence-framework

"Doceniamy wieloletnie zaangażowanie i wysiłki LPI w rozwój globalnego potencjału zasobów ludzkich w IT. Program LPIC został dostosowany do Europejskich Ram e-Kompetencji (e-CF) w zakresie objętym naszą inicjatywą rozwoju znaku jakości szkoleń i certyfikacji ICT. Witamy LPI w Europejskim Stowarzyszeniu e-Umiejętności i CEN ICT Skills Workshop (Europejski Komitet Standaryzacji) i oczekujemy z niecierpliwością wkładu, jaki wniosą do „Wielkiej Koalicji na rzecz Cyfrowych Miejsc Pracy”, ogłoszonej przez Prezydenta Barroso w marcu 2013 r." powiedział André Richier, główny administrator w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu.

Więcej informacji na temat strategii EU ds. e-umiejętności:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/e-skills/index_en.htm

Więcej na temat Europejskich Ram e-Kompetencji:
http://www.ecompetences.eu

Więcej na temat misji i działalności EeSA:
http://www.eskillsassociation.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=2

Informacje na temat członków EeSA:
http://eskillsassociation.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=4

Linux Professional Institute wspierany jest na całym świecie przez firmy sektora IT, klientów korporacyjnych, społeczności zawodowe, jednostki rządowe i środowiska naukowe. Program certyfikacyjny LPI jest rozpowszechniany poprzez sieć programów partnerskich na pięciu kontynentach i jest dystrybuowany w wielu językach w ponad 5 tys. centrach egzaminacyjnych. Od roku 1999, LPI przeprowadził ponad 350 tys. egzaminów i wydał ponad 125 tys. certyfikatów LPIC na całym świecie. Od stycznia 2011 roku LPI posiada swoje przedstawicielstwo w Polsce.

# # #

O Linux Professional Institute:

Linux Professional Institute tworzy globalne ramy, nadaje kierunki i świadczy usługi mające na celu ulepszenie i rozwój kariery zawodowej na całe życie w zakresie Linuksa i Open Source. Utworzony jako międzynarodowa organizacja non-profit we wrześniu 1999 r. przez społeczność linuksową, Linux Professional Institute jest rozpoznawalnym liderem na rynku certyfikacji specjalistów ds. Linuksa i Open Source. LPI jest aktywne w zakresie promocji Linuksa i ruchu Open Source poprzez partnerstwa strategiczne, sponsoring, innowacyjne programy i działalność na rzecz społeczności linuksowej. Głównymi sponsorami finansowymi LPI są Sponsorzy Platynowi: IBM, Linux Journal, Linux Magazine, Novell, SGI i TurboLinux oraz Sponsorzy Złoci: HP i IDG.


Kontakt dla prasy:
Elzbieta Godlewska
Przedstawiciel LPI w Polsce
elzbieta.godlewska(at)lpice.eu

+48 660.705.266