Cisco Networking Academy wprowadza do programu kurs dostosowany do wymagań certyfikatu LPI Linux Essentials

Dzięki szkoleniu NDG Linux Essentials nauka Linuksa będzie dostępna na skalę światową

Warszawa, 7 października 2014 r. – Wraz ze zwiększającym się wszechstronnie zastowaniem technologii Linuksa w biznesie, zwiększa się zapotrzebowanie na wykwalifikowanych w tej dziedzinie pracowników. W odpowiedzi na potrzebę solidnych umiejętności w zakresie Linuksa, Cisco Networking Academy ogłosiło ogólnodostępny moduł szkoleniowy, stworzony przez Network Development Group (NDG), który pozwala studentom na całym świecie zdobyć podstawową wiedzę z Linuksa.

Dostosowany do zakresu wiedzy wymaganego do uzyskania Certyfikatu Linux Professional Institute(LPI) Linux Essentials, kurs NDG Linux Essentials obejmuje podstawową znajomość systemu operacyjnego Linuks ze szczególnym naciskiem na wiersz poleceń. Prowadzenie kursu nie wymaga dodatkowego wyposażenia laboratorium jako że kurs zawiera wbudowane okno terminalu Linux pozwalające studentom zdobyć wiedzę praktyczną, zwiększając jednocześnie jego zaangażowanie i wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

LPI z dumą wspiera nowy kurs oferowany przez Cisco Networking Academy i naszego partnera NDG. Oferta wysokiej jakości, podręcznego szkolenia dostępnego dla szerokiej społeczności na całym świecie pomoże w przyszłości wielu globalnym inicjatywom open source i umożliwi większej ilości użytkownikom Linuksa odpowiednie przygotowanię się do kariery zawodowej,” powiedział Jim Lacey, Prezes Linux Professional Institute.

Dostępność kursu na platformie Cisco NetSpace Learning Management System pomoże instytucjom akademickim szybko zintegrować edukację open source do ich programu dzięki temu, iż nie wymagany jest żaden dodatkowy sprzęt do prowadzenia zajęć laboratoryjnych z Linuksa.

"Stworzyliśmy kurs umożliwiającyc zdobycie i rozszerzenie wiedzy na temat systemu operacyjnego Linuks w oparciu o ścieżkę certyfikacyjną niezależnego od konkretnej dystrybucji certyfikatu LPI Linux Essentials. Kurs doskonale przygotowuje do podejścia do egzaminu LPI Linux Essentials. Nasze materiały praktyczne pozwolą studentom poznać tematy, które często wydają się lub są faktycznie trudne do opanowania,” powiedział Rich Weeks, Prezes NDG. “Oferując zintegrowane środowisko laboratoryjne w ramach kursu, ułatwiliśmy ośrodkom akademickim szybkie wdożenie kursu do programu nauczania, co pozwala instruktorom skoncentrować się na nauczaniu i wspieraniu studentów. NDG jest podekscytowane współpracą z Cisco i LPI, dzięki której uczniowie i studenci zdobędą tak ważną dla ich kariery zawodowej wiedzę z Linuksa," dodał Rich Weeks.

Kurs NDG Linux Essentials jest już dostępny we wszystkich Cisco Networking Academies na całym świecie. Dodatkowe informację na temat przyłączenia sie do programu Cisco Networking Academy dostępne są na stronie: https://www.netacad.com/web/about-us/get-involved/become-an-academy

###

O Linux Professional Institute:

Zadaniem Linux Professional Institute (LPI) jest dostarczenie globalnych ram i przywództwa oraz świadczenie wszelkiego rodzaju usług mających na celu doskonalenie i rozwój kariery zawodowej na całe życie w zakresie technologii Linuksa i Open Source. Wiodący, neutralny czyli niezależny od dystrybucji program certyfikacji LPI wspiera sieć światowych oddziałów, dzięki której do dnia dzisiejszego odbyło się ponad 350 tys. egzaminów certyfikacyjnych na całym świecie. Powstały w 1999 r jako międzynarodowa organizacja non-profit, Linux Professional Institute jest wspierany przez społeczność IT, środodwiska akademickie, klientów korporacyjnych oraz jednostki rządowe.

O NDG:

Network Development Group (NDG), www.netdevgroup.com, pomaga instytucjom akademickim w nauczaniu umiejętności niezbędnych do pracy w IT, zgodnie z programami certyfikacji uznawanymi w biznesie. Network Development Group tworzy technologie, która wspomagają ośrodki akademickie we wdrażaniu kompleksowych środowisk nauczania niezbędnych do sukcesu studenta.

O Cisco Networking Academy:

Cisco Networking Academy jest największą i najdłużej działającą inicjatywą Cisco w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu. Obejmuje 10 000 akademii w 170 państwach. Od uruchomienia programu w oferowanych przez Cisco Networking Academy kursach z różnych obszarów IT wzięło udział ponad 5 milionów uczniów i studentów na całym świecie, zdobywając wiedzę i umiejętności z dziedziny najnowszych technologii sieciowych i zwiększając tym samym swoją atrakcyjność na rynku pracy. W Polsce Cisco Networking Academy działa od 2000 r. W całym kraju funkcjonuje dziś ponad 400 współpracujących z programem szkół i uczelni – Akademii Cisco, w których uczy się ponad 30 tys. słuchaczy. W ciągu 14 lat obecności Akademii Cisco w Polsce ukończyło je ponad 100 tys. osób. Więcej informacji na www.netacad.com.


Kontakt dla prasy:

Elzbieta Godlewska
elzbieta.godlewska(at)lpice.eu
(0048) 660.705.266