Open Source Certification GmbH / LPI Central Europe

Linux Professional Institute (LPI), svetovo najlepšia certifikačná organizácia pre Linux, uviedla Open Source Certification GmbH v roku 2006 ako hlavnú pobočku s plnou právomocou pre krajiny Belgicko, Česká republika, Holandsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko a Švajčiarsko. Od tej doby táto hlavná pobočka LPI pre strednú Európu aktívne pracuje ako LPI Central Europe. Open Source Certification GmbH bola založená dlhodobými podporovateľmi LPI a členmi LPI e.V. Od 1.1.2014 právomoc hlavnej pobočky LPI pre strednú Európu bola rozšírená na Slovensko.

Podrobné informácie o založení a sídle Open Source Certification GmbH nájdete v tejto tlačovej správe.

Reiner Brandt na LinuxTag 2006 vo Wiesbadene