Prehľad certifikácií v Linuxe

Certifikácia zručností v Linuxe

LPI sa angažuje vo vývoji globálneho štandardu certifikácie v Linuxe. Sme presvedčení, že takýto certifikačný program musí spĺňať požiadavky aj odborníkov v IT aj organizácií, ktoré by ich zamestnali. Na dosiahnutie tohto cieľa sme zaviedli otvorený, konzultačný, precízny proces vývoja, ktorý využíva dobrovoľnícke aj najímané zdroje. Náš vývojový proces je všeobecne uznávaný a podporovaný, splnil prísne požiadavky nezávislých certifikačných autorít.

Tu môžete získať informácie o tom, ako zložiť LPI skúšku a ako dostať certifikát LPI.

Certifikačný program LPI je:

  • Navrhnutý komunitou linuxových odborníkov, dobrovoľníkov, dodávateľov a pedagógov

  • Náročný: ak nepoznáte problematiku, neprejdete

  • Dostupný v tisícoch testovacích centier po celom svete, alebo na špeciálnych akciách

  • Vysokej kvality: spoliehaním sa na kritický pohľad od mnohých linuxových odborníkov a použitím vedeckých a priemyselne uznávaných psychometrických postupov

  • Neutrálny vo vzťahu k distribúciám Linuxu: overením znalostí na ľubovoľnom štandardnom linuxovom systéme

  • Relevantný: prieskumom na tisícoch zistené zručnosti, ktoré majú byť testované

  • Nezávislý na dodávateľovi školenia: podporovaním množstva metód a prístupov k príprave na testovanie

  • Podporovaný a sponzorovaný veľkým množstvom linuxových spoločností a projektov

  • Certifikáciou, ktorú linuxová komunita môže rešpektovať a byť na ňu hrdá

The LPIC Programm

The Linux Professional Institute Certification (LPIC) program is designed to certify the competency of IT professionals using the Linux operating system and its associated tools. It is designed to be distribution neutral, following the Linux Standard Base and other relevant standards and conventions. The LPIC program is designed in multiple levels. Determining which tasks were suitable to each level was done using a "Job Task Analysis" (JTA) survey. As with all of the LPIC exam development processes, the JTA was developed and executed using recognized psychometric processes, to ensure its relevance and high quality. For more information on our "Job Task Analysis" see this page. The LPIC program consists of three levels of certification: LPIC-1, LPIC-2 and LPIC-3. For information on each level click on the corresponding image below.

 

Preparation resources for LPI exams

LPI hosts a list with all exam preparation resources for revised LPIC-1 and LPIC-2 exams at this URL:
list exam preparation resources LPIC-1 and -2

The Linux Professional Institute Certification (LPIC) Programm is a standardised and highly developed program for the certification of Linux professionals. This certification program is distribution neutral, following the recommendations of the Linux Standard Base and other significant standards and professional exam conventions.

All further general information about this program can be found at the websites of LPI Inc. following this link. 

Here at the website of LPI Central Europe you find the German translations of the detailed objectives for the exams for LPIC-1 and LPIC-2. LPI Inc. is completely responsible for these detailed objectives. We take our information from the domain http://www.lpi.org and translate from this source.

We thank Mr. Peter Hess and the company Open Source Press GmbH for the translation of the detailed objectives.