Pierwszy program certyfikacyjny IT akredytowany przez Narodową Komisję Agencji Certyfikujących (National Commission For Certifying Agencies NCCA)

  • Status: Po raz pierwszy opublikowany w dn. 11 stycznia 2000; ostatnia opublikowana aktualizacja: luty 2015
  • Ostatnie aktualizacje po 10 lutego 2015 r. (Wersja 4.0): Exam LPI 101 and LPI 102
  • Aktualizacje po 2 lipca 2012 r.: Exam 101, Exam 102
  • Warunki wstępne: Brak
  • Wymagania: Zdanie egzaminów 101 i 102

Przegląd zadań objętych certyfikatem

Aby zdać poziom 1, kandydat powinien być w stanie:

  1. Pracować z wierszem poleceń systemu Linuks
  2. Wykonywać proste zadanie związane z serwisem: pomagać użytkownikom, dodać użytkownika do szerszego systemu, tworzyć kopie zapasowe (backup) i odzyskiwać dane (restore), zamykać (shutdown) i wznawiać system (reboot)
  3. Instalować i konfigurować stację roboczą (w tym X), podłączyć do sieci LAN lub komputera poprzez modem lub Internet.

Exam 101

Jest egzaminem wymaganym do uzyskania LPIC-1. Obejmuje podstawowe umiejętności z zakresu Linuksa na poziomie profesjonalnym, wspólne dla największych dystrybucji Linuksa.


Exam 102

Jest egzaminem wymaganym do uzyskania LPIC-1. Obejmuje podstawowe umiejętności z zakresu Linuksa na poziomie profesjonalnym, wspólne dla największych dystrybucji Linuksa.