Program LPIC

Program Certyfikacji Linux Professional Institute (LPIC) służy certyfikacji kompetencji specjalistów IT stosujących system operacyjny Linuks i jego narzędzia. Program został stworzony z myślą o neutralnej dystrybucji, zgodnie z „Linux Standard Base” oraz innymi odpowiednimi standardami i konwencjami.

Program LPIC funkcjonuje na wielu poziomach. Powstał na podstawie badania „Job Task Analysis” (JTA), określającego jakie cele przypadają na poszczególne poziomy. Podobnie jak w przypadku procesów rozwoju wszystkich egzaminów LPIC, JTA powstał i został wykonany z użyciem rozpoznawalnych procesów psychometrycznych zapewniających adekwatność i wysoką jakość. Więcej informacji na temat „Job Task Analysis” jest dostępnych tutaj.

Na program LPIC składają się trzy poziomy: LPIC-1, LPIC-2 i LPIC-3. Aby uzyskać informacje na temat poszczególnych poziomów, wybierz poniżej odpowiednią ikonę.

 

Zasoby przygotowujące do egzaminów LPI

Lista wszystkich zasobów przygotowujących do aktualnych egzaminów LPIC-1 i LPIC-2 znajduje się na stronie list exam preparation resources LPIC-1 and -2

Program Certyfikacji Linux Professional Institute jest standardowym i wysoko rozwiniętym programem certyfikacji dla specjalistów ds. Linuksa. Program jest neutralny (niezależny od konkretnego dostawcy), zgodny z „Linux Standard Base” oraz innymi odpowiednimi standardami i konwencjami.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu są dostępne na stronie LPI Inc

Na stronie LPI Europa Środkowa można znaleźć tłumaczenie na jęz. niemiecki szczegółowych sylabusów egzaminów LPIC-1 i LPIC-2. Za sylabusy egzaminów odpowiedzialny jest w całości LPI Inc. Informacje na stronie http://www.lpi.org zostały jedynie powielone i przetłumaczone.

Dziękujemy panu Peter Hess i jego spółce Open Source Press GmbH za tłumaczenie sylabusów poszczególnych egzaminów.