Pododdziały

W interesie Open Source Certification GmbH leży, aby być reprezentowanym w różnych regionach na terenie, za który jest odpowiedzialne. W związku z tym tworzy pododdziały. LPI e.V. jest jednym z takich pododdziałów odpowiadających za niemieckojęzyczne kraje w Europie. Proces tworzenia kolejnych pododdziałów trwa.

Strona LPI e.V.: www.lpi-german.de