LPI Europa Środkowa wspiera organizację "Kindern eine Chance"

W 2010 r. wspieraliśmy organizację "Kindern eine Chance", pomagającą osieroconym dzieciom z Ugandy (http://www.kinderneinechance.at).

Edukacja jest jednym z tematów, którym zajmuje się organizacja – jak największa liczba dzieci powinna mieć umożliwiony dostęp do szkolnictwa. W związku z tym zbierane są laptopy z zainstalowanym Linuksem i bezpłatnymi aplikacjami. Dzięki naszemu zaangażowaniu budowana jest niewielka elektrownia słoneczna, która dostarczy energii do jednej lub dwóch klas szkolnych.

LPI Europa Środkowa wspiera organizację „Close the Gap”

Od 2007 r. wspieramy organizację „Close the Gap International“. Jest to organizacja non-profit zajmująca się biednymi krajami w słabo rozwiniętych regionach świata. „Close the Gap” wspiera zakładanie infrastruktury IT, umożliwiając tym samym połączenie tych regionów z nowoczesnym światem. Organizacja wspiera także używanie otwartego oprogramowania i systemu operacyjnego Linuks.

W 2009 r. wsparliśmy także Międzynarodowy Uniwersytet Nauk o Zdrowiu - „International Health Sciences University“ (IHSU) w Ugandzie. IHSU jest nowo powstałym uniwersytetem w Ugandzie, akredytowanym przez Narodową Radę Ugandy ds. Szkolnictwa Wyższego. Uniwersytet oferuje wyłącznie programy nauk o zdrowiu i rekrutuje studentów, którzy w przyszłości staną się liderami w swojej dziedzinie. Celem Uniwersytetu jest zapewnienie szerszego dostępu mieszkańców Ugandy do służby zdrowia poprzez kształcenie specjalistów z zakresu nauk o zdrowiu. Kierując się wytycznymi rządu oraz celami służby zdrowia, IHSU zamierza stać się centrum kształcącym pracowników służby zdrowia w wielu specjalizacjach. Oczekuje się, że kwalifikowani pracownicy będą odpowiedzią na potrzeby rosnącej populacji Ugandy z zakresu służby zdrowia. Faktem jest, iż wpływając na poprawę kształcenia, umiejętności i wiedzy pracowników służby zdrowia, poprawia się zdrowie mieszkańców kraju.

IHSU otrzymał ze strony organizacji „Close the Gap” 51 komputerów z zainstalowanym otwartym oprogramowaniem, wraz z pozostałym wyposażeniem. Niektóre komputery są wykorzystywane w bibliotece, gdzie studenci mają dostęp do Internetu i do informacji potrzebnych do nauki. Mają również możliwość odbycia kursów on-line oraz dostęp do bazy danych biblioteki w celu sprawdzenia dostępności książek. Inne komputery zostały zainstalowane w specjalnych klasach, gdzie studenci uczą się jak prawidłowo używać komputera. Kilka komputerów jest używanych w administracji. Uniwersytet zatrudnia dobrze przeszkolonego trenera IT, który udziela lekcji komputera i zajmuje się utrzymaniem sprzętu.