Raport na temat wykorzystania Linuksa w Polsce

Linux Professional Institute Central Europe (www.lpice.eu), we współpracy z firmą CTS Customized Training Solutions (http://cts.com.pl/O-firmie.html) zrealizował badanie na temat wykorzystania Linuksa w polskich firmach.

Ankieta miała na celu zapoznanie się z bieżącą sytuacją na rynku IT w zakresie wykorzystania systemu operacyjnego Linux w polskich firmach, szczególnie w świetle rosnącego znaczenia big data i cloud computing. Celem badania było również znalezienie odpowiedzi na pytanie czy i jaki jest deficyt kwalifikowanych pracowników specjalizujących się w Linuksie. Badanie skierowane było przede wszystkim do osób zarządzających firmą, dyrektorów IT i menadżerów ds. rekrutacji specjalistów IT.

Wyniki badania pokazały, iż:

- większość respondentów (41%) planuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy zakup serwera/ów opartych na Linuksie (37% planuje zakup serwera Windows, 12% jeszcze nie zdecydowało, 10% nie planuje).

- zdecydowana większość (71%) planuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy zakup i/lub wdrożenie rozwiązania opartego na open source (22% nie planuje, 7% nie zdecydowało).

- cechy uwzględnione przy zakupie to połączenie trzech kryteriów: cena, bezpieczeństwo i parametry techniczne (44%), w dalszej kolejności parametry w połączeniu z bezpieczeństwem (17%), parametry techniczne (15%), oraz cena i parametry techniczne (12%). Jedynie niewielka liczba respondentów uznała, że cena jest najważniejszym kryterium (7%) lub cena w połączeniu z bezpieczeństwem (5%).

- większość ankietowanych NIE zgadza się z opinią, iż Linux jest najlepszą odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na zarządzanie big data (59%), 41% respondentów odpowiedziało pozytywnie.

- 63% ankietowanych korzysta z bazy danych opartych na narzędziach open source. Najbardziej popularne są mysql i postgresql, w dalszej kolejności tora i phpmyadmin.

- 41% respondentów planuje w ciągu najbliższego roku zatrudnienia specjalistów od Linuksa

- najbardziej poszukiwani na rynku specjaliści od Linuksa to administratorzy systemów (59%), w dalszej kolejności to programiści (15%).

- 66% ankietowanych przy zatrudnieniu kieruje się wykazanym doświadczeniem, po 5% bierze pod uwagę posiadaną certyfikację i rekomendacje innych osób.

- na pytanie o najbardziej interesujące rodzaje szkoleń linuksowych, zdecydowana większość respondentów (59%)odpowiedziała „szkolenia z zaawansowanych zastosowań Linuksa wraz z wirtualizacją usług”, 32% wskazało szkolenia z administrowania serwerami , a jedynie 2% uznało za najbardziej potrzebne szkolenia z podstawowej obsługi systemu ( wraz z środowiskiem KDE lub Gnome)

Linux Professional Institute dziękuje firmie CTS Customized Training Solutions za pomoc w przeprowadzeniu badania oraz wszystkim za udział w ankiecie oraz cenny wkład do niniejszego raportu.