Niezawodność IT pod dobrym nadzorem. Wysoka dostępność, zdalne zarządzanie i monitoring.

Po raz kolejny w Polsce egzamin LPI w wersji papierowej, tym razem w Warszawie, w dniu 16 listopada 2011 r. Egzamin odbędzie się w trakcie konferencji ”Niezawodność IT pod dobrym nadzorem. Wysoka dostępność, zdalne zarządzanie i monitoring” organizowanej przez IDG.

 

Data i miejsce

Egzamin odbędzie się w środę, dn. 16 listopada br., w hotelu Sofitel Victoria przy ul. Królewskiej 11 w Warszawie, w Salonie Saskim (I piętro). Odbędą się dwie sesje egzaminacyjne, pierwsza o godz. 10.30, kolejna o godz. 13.45. Uczestnicy egzaminów proszeni są o przybycie 15 min. przed rozpoczęciem.

 

Rejestracja

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na sali egzaminacyjnej, wymagana jest rejestracja na stronie http://lpievent.lpice.eu/

 

Koszt

Cena “pisemnego” egzaminu wynosi jedynie 80 Euro ((LPI-101, 102, 201, 202, 302 i 303)), w odróżnieniu od egzaminu komputerowego w centrach egzaminacyjnych za który należy zapłacić 145 Euro. Jest to jedyna tego rodzaju okazja przystąpienia do egzaminu LPI za niemal połowę ceny. Egzamin jest płatny gotówką, w Euro, w dniu egzaminu.

 

Szczegóły

Egzamin jest egzaminem pisemnym, w wersji papierowej. Wyniki, po sprawdzeniu, zostaną przesłane drogą elektroniczną w terminie około 4 tygodni po egzaminie. Certyfikat zostanie przesłany pocztą.

Szczegóły na temat procedur podejścia do egzaminu w wersji papierowej dostępne są na stronie http://www.lpice.eu/pl/take-exams/paper-exams.html. Zachęcamy w szczególności do obejrzenia pokazu slajdów http://examlab.lpice.eu/ oraz krótkiego filmu http://www.lpice.eu/pl/take-exams/film-how-to-run-an-exam-lab.html o tym, jak przebiega egzamin pisemny LPI.

 

Przygotowanie

Uczestnicy egzaminu proszeni są o zgłoszenie się z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem oraz LPI-ID, które można otrzymać rejestrując sie na stronie https://cs.lpi.org/caf/Xamman/register. Przed przystąpieniem do egzaminu, należy zapozna się z zakresem materiału (sylabusem): http://www.lpice.eu/pl/zakres-certyfikatow.html

Uwaga! Aby otrzymać certyfikat LPIC-1, należy zdać dwa egzaminy: 101 i 102. Aby otrzymać certyfikat LPIC-2, wymagane są oba egzaminy 201 i 202. Zdanie jednego tylko z egzaminów nie uprawnia do otrzymania certyfikatu. Aby otrzymać certyfikat LPIC-3, obowiązkowy jest jedynie egzamin 301. Wszystkie pozostałe (302, 303, 304) są opcjonalne.

W dn. 16 listopada wyjątkowo odbędą się dwie sesje egzaminacyjne, co pozwoli podejść do dwóch egzaminów pisemnych tego samego dnia.

 

Konferencja „Niezawodność IT pod dobrym nadzorem”

Doskonała okazja do zapoznania się z aktualnymi trendami w dziedzinie wysokiej dostępności środowisk serwerowych, zdalnego zarządzania i monitoringu. Wstęp na konferencję jest wolny; ponadto uczestnicy mogą liczyć na specjalne rabaty przy zakupie serwerów i rozwiązań firmy Thomas-Krenn.AG.

Uczestnicy konferencji mają okazję wziąć udział w losowaniu nagród, m.in. książek „LPIC Level 1” i „LPIC Level 2” wydawnictwa Sybex/Wiley oraz szkolenie on-line „LPIC-1 Course LPI 101” ufundowane przez Linux New Media AG.

Szczegóły: http://konferencje.computerworld.pl/konferencje/niezawodnoscit/zagadnienia.html

 

O Linux Professional Institute

LPI tworzy i podtrzymuje standard kwalifikacji zawodowych w zakresie technologii linuksowych i oprogramowania opartego na otwartym kodzie źródłowym (Open Source Software). Standard ten jest wspierany na całym świecie przez firmy sektora IT, klientów korporacyjnych, społeczności zawodowe, jednostki rządowe i środowiska naukowe. Program certyfikacyjny LPI jest rozpowszechniany poprzez sieć programów partnerskich na pięciu kontynentach i jest dystrybuowany w wielu językach w ponad 7 tys. centrach egzaminacyjnych.

LPI oferuje różne certyfikaty, w oparciu o posiadane już podstawowe umiejętności:

Egzaminy 101 i 102 (LPIC-1): sprawdza umiejętności z zakresu technologii linuksowych wykorzystywane do najprostszych zadań - wsparcie użytkowników, tworzenie kopi zapasowych (backup) i odzyskiwanie danych, zamykanie i ponowne wznawianie systemu.

Egzaminy 201 i 202 (LPIC-2): sprawdza podstawowe umiejętności z zakresu planowania, wdrażania i utrzymania niewielkich sieci mieszanych.

Egzaminy 301, 302, 303 i 304 (LPIC-3): umiejętności na poziomie korporacyjnym niezbędne do zarządzania środowiskiem mieszanym, bezpieczeństwem, wirtualizacją, siecią, Intranetem, emailem i komunikatorami.

Szczegóły dostępne są na stronie http://www.lpice.eu/pl/zakres-certyfikatow.html.

Od roku 1999, LPI przeprowadził ponad 280 tys. egzaminów i wydał ponad 95 tys. certyfikatów.


Dlaczego warto zdobyć certyfikat LPI?

  • Informatyka jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku pracy, liczą się umiejętności techniczne, ale także ich potwierdzenie. Certyfikat IT jest potwierdzeniem praktycznej wiedzy i sprawia, że specjalista posiadający certyfikat jest dla pracodawcy bardziej atrakcyjnym kandydatem.

  • Fakt uzyskania certyfikatu mówi specjalistom ds. rekrutacji, że kandydat jest ukierunkowany, zmotywowany, wykracza poza wiedzę teoretyczną i zdobył dodatkowe umiejętności posiadające wartość rynkową i pożądane z perspektywy pracodawcy.

  • Coraz częściej od pracowników na stanowiskach technicznych wymaga się, aby w przeciągu kilku miesięcy od zatrudnienia na nowym stanowisku uzyskali certyfikat. Jeżeli już w momencie zatrudnienia kandydat posiada certyfikat IT, pracodawca będzie musiał przeznaczyć mniej czasu i pieniędzy na jego wyszkolenie. Daje to takiemu kandydatowi dodatkową przewagę.

  • Certyfikaty LPI są neutralne czyli niezwiązane z konkretnym dostawcą technologii. Ten fakt daje certyfikatom LPI ogromną wiarygodność, szczególnie w przypadku osób szukających pracy.

  • W 2010 r. LPI podpisało umowę partnerską z firmą Novell. W jej rezultacie posiadacze certyfikatu LPIC mogą wystąpić o przyznanie certyfikatu Novell Certified Linux Administrator (CLA) bez żadnych dodatkowych egzaminów i kosztów. Szczegóły: http://www.lpi.org/index.php/eng/certification/lpi_and_novell_partnership.

Szczegółowych informacji na temat egzaminu oraz LPI w Polsce udziela Elżbieta Godlewska, elzbieta.godlewska@lpice.eu, tel. +48 660.705.266