Zdobądź bezpłatny certyfikat Administratora Systemu Linux LPIC-1!

Linux Professional Institute (LPI) dokonał aktualizacji treści sylabusa LPIC-1 i szuka kwalifikowanych woluntariuszy, którzy zechcieliby wziąc udział w bezpłatnym egzaminie beta, wnosząc dzięku temu swój wkład w proces zapewnienia jakości egzaminu.

W Polsce egzamin beta odbędzie się w dniach 28 i 29 czerwca br. w Warszawie, w siedzibie jednego z partnerów LPI, firmy OSEC.

Linux Professional Institute (LPI) organizuje podobne eventy na całym świecie, oferując każdemu możliwość podejścia do egzaminu beta LPIC-1, przystąpienia do społeczności rozwoju egzaminów oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych.

LPI jest organizacją poświęconą rozwojowi globalnych standardów i certyfikacji w zakresie Linuksa i innowacji open source. Społeczność specjalistów Linuksa, woluntariuszy, biznesu i instruktorów tworzą wspólnie program certyfikacji LPI, który łączy w sobie wymagania zarówno profesjonalistów IT jak i organizacji które ich zatrudniają.

O Certyfikacji Administratora Systemu Linux LPIC-1

LPIC-1 jest pierwszym programem wielopoziomowej, profesjonalnej certyfikacji z Linuksa. LPIC-1 ocenia zdolność kandydata do pracy z wierszem poleceń, instalowania i konfigurowania komputera z Linuksem oraz konfigurowania podstawowej sieci.

LPIC-1 został zbudowany w oparciu o prace badawcze, celem weryfikacji biegłości kandydata w poruszaniu się po rzeczywistym świecie administracji systemu. Zakres egzaminu jest ściśle związany z umiejętnościami wymaganymi na rynku pracy. Umiejętności te są wyznaczane w trakcie procesu rozwoju egzaminu na podstawie analizy ankiety i przeprowadzonych badań dotyczących realnych zadań w pracy Administratora systemu. Aby otrzymać certyfikat LPIC-1, kandydat powinien być w stanie:

  • zrozumieć architekturę systemu Linuks;
  • instalować i utrzymać stanowisko pracy (lub chmury) oparte na Linuksie, w tym zainstalować klienta sieci;
  • pracować na wierszu poleceń Linuksa, w tym z popularnymi komendami GNU i Unix;
  • obsługiwać pliki i uprawnienia dostępu, jak również bezpieczeństwo systemu; oraz
  • dokonywać prostych zadań utrzymania: pomoc użytkownikom, dodawanie użytkowników do większego systemu, backup i odświeżanie, wyłączanie i ponowne uruchamianie.

O egzaminie beta LPIC-1 (Wersja 5.0)

Egzaminy beta są przeprowadzane w języku angielskim, w wersji papierowej (PBT – paper based test). Każdy z egzaminów 101 i 102, trwa 90 minut i zawiera 60 pytań. Egzaminy są bezpłatne. Zdanie obu egzaminów 101 i 102 upoważnia do otrzymania certyfikatu Administratora Systemu Linux LPIC-1.

Kandydaci egzaminu beta zostaną poproszeni o wypełnienie krókiej ankiety celem podzielenia się opinią na temat jego nowej wersji. W trakcie egzaminu mogą być także obecni przedstawiciele zespołu LPI ds. Rozwoju Egzaminów, aby móc zebrać informację zwrotną bezpośrednio od kandydatów.

Kandydaci muszą być świadomi tego, że zakres egzaminu zawiera materiał zgodny z jego nową wersją. W przypadku kiedy egzamin zostanie zdany, liczy się jako normalny egzamin upoważaniający do otrzymania certyfikatu. W przypadku niezaliczenia egzaminu, na prośbę kandydata egzamin może zostać usunięty z jego profilu LPI.

Jak się przygotować do egzaminu beta LPIC-1

Zakres nowej wersji egzaminów LPIC-1 101 i 102 (Wersja 5.0) dostępny jest na stronie zasobów na Wiki LPI:

https://wiki.lpi.org/wiki/LPIC-1_Summary_Version_4.0_To_5.0

Jak się zapisać na bezpłatny egzamin beta LPIC-1

https://lpievent.lpice.eu