Egzamin LPI w wersji papierowej po raz PIERWSZY w Gdańsku, dn. 1 lipca 2014 r.

Termin egzaminu:

Wtorek, 1 lipca 2014 r., godz. 16.00 i 18.00 (dwie sesje egzaminacyjne). Uczestnicy egzaminów proszeni są o przybycie 15 min. przed rozpoczęciem.

Miejsce:

Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (https://gdansk.pjwstk.edu.pl/), Gdańsk, dzielnica Orunia, ul. Brzegi 55

Mapa dojazdu: gdansk.pjwstk.edu.pl/kontakt/dojazd/

Rejestracja:

Wymagana ze względu na ograniczoną liczbę miejsc: https://lpievent.lpice.eu/

Koszt:

Cena takiego “pisemnego” egzaminu wynosi jedynie 90 EuroJest to jedyna tego rodzaju okazja przystąpienia do egzaminu LPI za niemal połowę ceny. Egzamin jest płatny gotówką, w Euro, w dniu egzaminu.

Szczegóły:

Egzamin jest egzaminem pisemnym, w wersji papierowej. Wyniki, po sprawdzeniu, zostaną przesłane drogą elektroniczną w terminie około 4 tygodni. Certyfikat zostanie przesłany pocztą.

Szczegóły na temat procedur podejścia do egzaminu w wersji papierowej dostępne są na stronie http://www.lpice.eu/pl/take-exams/paper-exams.html

Przygotowanie:

Uczestnicy egzaminu proszeni są o zgłoszenie się z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem oraz LPI-ID, które można otrzymać rejestrując sie na stronie https://cs.lpi.org/caf/Xamman/register. Przed przystąpieniem do egzaminu, należy zapoznać się z zakresem materiału (sylabusem): http://www.lpice.eu/pl/zakres-certyfikatow.html

Uwaga! Aby otrzymać certyfikat LPIC-1, należy zdać dwa egzaminy: 101 i 102. Aby otrzymać certyfikat LPIC-2, wymagane są oba egzaminy 201 i 202. Zdanie jednego tylko z egzaminów nie uprawnia do otrzymania certyfikatu. Aby otrzymać certyfikat LPIC-3, wystarczy zdać jeden tylko egzamin, do wyboru 300, 303 albo 304.

Szczegółowych informacji na temat egzaminu oraz LPI w Polsce udziela Elżbieta Godlewska, elzbieta.godlewska(at)lpice.eu, +48 660.705.266