Program LPI CSP

Trzeci program, Certyfikowany Dostawca Rozwiązań LPI (Certified Solution Provider, w skrócie LPI CSP), jest skierowany do detalistów i dostawców oprogramowania. Lista partnerów tego Programu dostępna jest na platformie www.lpi-solution.eu