Programy Partnerskie

LPI Europa Środkowa posiada rozbudowaną sieć różnego rodzaju partnerów, która jest podstawą sukcesu LPI. Poza partnerstwem typu strategicznego i technologicznego LPI Europa Środkowa oferuje trzy różne program partnerskie dla dostawców szkoleń i oprogramowania. Pierwszy, LPI ATP, jest skierowany do komercyjnych firm szkoleniowych. Drugi, LPI AAP, jest dla organizacji niekomercyjnych typu akademickiego. Oba programy stanowią gwarancję wysokiej jakości szkoleń linuksowych, dzięki korzystaniu z wykwalifikowanych instruktorów oraz certyfikowanych materiałów szkoleniowych (LPI ATM). Szczególnie polecamy tego rodzaju szkolenia, jako spełniające warunki naszego Partnerskiego Programu Szkoleniowego.


Trzeci program, LPI Certified Solution Provider, w skrócie LPI CSP, jest skierowany do detalistów i dostawców oprogramowania. Lista partnerów tego Programu dostępna jest na specjalnej stronie www.lpi-solution.eu.


Ponadto, LPI Europa Środkowa stale współpracuje z Partnerami typu Sponsorzy.