Steunbetuiging en oproep voor actie ICT-onderwijs

LPI-NL is verheugd met de actie waarbij in een open brief aan de Tweede Kamer en de minister van Onderwijs het gebruik van gesloten software binnen het onderwijs aan de kaak wordt gesteld.

Naast de prijsdumping van gesloten software in het onderwijs en het gemis van open standaarden maakt LPI-NL zich al geruime tijd zorgen over het Nederlandse IT-onderwijs waarbij vooral productspecifieke vaardigheden worden bijgebracht. De situatie is nu dat het profiel van afgestudeerde IT-professional niet strookt met het gewensde profiel in de arbeidsmarkt. Een tweede nog belangrijker punt is dat wij jonge professionals de kans ontnemen te ondernemen en te innoveren door voor te schrijven in welke technologie zij zich mogen bekwamen en diplomeren. Wellicht kan het traject "Deskundigheidsbevordering Open source ICT-docenten", een samenwerking tussen ECABO, stichting Praktijkleren en LPI-NL, de onderwijssector inspireren om meer kennis van open source-software in het onderwijs te brengen.

De stichting "LPI Nederland" schaart zich dan ook volledig achter dit initiatief en roept iedereen op dat ook te doen door steun te betuigen door het ondertekenen van de online petitie op de website van Jan Stedehouder.