Verdien nu gratis je LPIC-1 Linux Administrator certificering

Het Linux Professionals Instituut (LPI) heeft de doelstellingen voor het LPIC-1 certificaat geactualiseerd en zoekt nu een beperkt aantal vrijwilligers om, als onderdeel van het kwaliteitsproces, aan beta examens deel te nemen.

In Nederland worden de beta examens op 6 juni 2018 afgenomen bij LPI Partner Snow in Geldermalsen.
Wereldwijd organiseert het Linux Professionals Instituut (LPI) evenementen waarbij beta examens worden afgenomen, een ieder lid kan worden van de “LPI Exam Development Community”.

LPI heeft zicht gecommiteerd aan het ontwikkelen van wereldwijde standaarden en certificeringen voor zowel Linux als open source innovatie. Het LPI Certificerings Programma wordt ontwikkelt door samenwerking van Linux professionals, vrijwilligers, leveranciers en opleiders zodat het voldoet aan de eisen van zowel IT Professionals als hun werkgevers.

Over de LPIC-1 Linux Administrator Certificering

LPIC-1 is de eerste certificering in een serie van LPI’s certificeringsprogrammas. LPIC-1 LPIC-1 test of de kandidaat in staat is om onderhoudstaken op de command line uit te voeren, of de kandidaat een computer met Linux kan installeren en configureren en of de kandidaat beschikt over basis netwerk vaardigheden.

LPIC-1 is ontworpen om de vaardigheden omtrent het systeem beheer van ‘real world’ systemen te valideren. De examendoelen zijn gebaseerd op de huidige vaardigheden die nodig zijn. Deze zijn bepaald naar aanleiding van een “job task analysis” dat onderdeel is van het onderzoek dat plaats vind voordat de examens worden ontworpen. Om het LPIC-1 certificaat te behalen moet de kandidaat:

  • de architectuur van een Linux systeem begrijpen;
  • een Linux werkstation of Linux cloud instantie kunnen installeren en onderhouden, inclusief de configuratie als netwerk client;
  • op de Linux command line kunnen werken en de algemene GNU en Unix commandos beheersen;
  • bestanden beheren en toegangsrechten kunnen instellen, als ook het systeem veilig houden;
  • Eenvoudige onderhoudstaken kunnen uitvoeren, gebruikers kunnen helpen, gebruikers kunnen aanmaken op grotere systemen, backups kunnen maken en terug zetten en het systeem kunnen herstarten of afsluiten.

Over het LPIC-1 Beta Examen (Versie 5.0)

Beta examens zijn uitsltuitend in het engels beschikbaar. Het examen wordt schriftelijk afgenomen (PBT), Beide examens, 101 en 102, bestaan uit 60 vragen. Deze moeten binnen 90 minuten worden beantwoord. De examens worden kosteloos aangeboden. Na het behalen van zowel het 101 als het 102 beta examen is de kanidaat gecertificeerd LPIC-1 System Administrator.

In aanvulling op het examen wordt kandidaten gevraagd om een korte enquete in te vullen en feedback te geven over de inhoud van het examen. Het is mogelijk dat leden van het LPI Exam Development team ter plaatse aanwezig zijn om directe feedback te krijgen van de kandidaten.

Kandidaten dienen zich bewust te zijn dat er nieuwe examen doelstellingen zijn met nieuwe examenvragen. Succesvol afgenomen examens tellen als reguliere examens en kunnen worden gebruikt om certificering te behalen. Examens die niet gehaald zijn worden op verzoek van de kandidaat verwijdert uit hun profiel.

Hoe bereidt je je voor op het LPIC-1 Beta examen

Alle nieuwe en bijgewerkte examen doelstellingen voor versie 5.0 van het LPIC-1 101 en 102 examen zijn te vinden in de LPI Wiki:

https://wiki.lpi.org/wiki/LPIC-1_Summary_Version_4.0_To_5.0

Hoe kun je je aanmelden voor het gratis LPIC-1 beta examen

https://lpievent.lpice.eu