LPI gebruikt per 1 april 2009 vernieuwde LPIC-1 en LPIC-2 certificaties

Kassel, Duitsland, 31 maart 2009

Zoals geplanned gaat het Linux Professional Institute (LPI), http://www.lpi.org, per 1 april de nieuwe LPIC-1 en LPIC-2 examens gebruiken. De nieuwe versies van examens LPI 101, 102, 201 en 202 zijn wereldwijd zowel in het Engels als in het Duits beschikbaar. De nieuwe examens komen digitaal in de Pearson VUE (http://www.vue.com/lpi) en Prometric (www.prometrict.com/LPI/default.htm) testcentra beschikbaar, maar kunnen ook op papier worden afgelegd. De geactualiseerde examens baseren op de nieuwe exam objectives, die enige maanden geleden werden gepubliceerd en die in samenwerking met vele hoog gekwalificeerde vaklieden vanover de hele wereld samen zijn gesteld. De gereviseerde exameninhoud voor LPIC-1 en LPIC-2 is op de website van LPI Central Europe beschikbaar:
http://www.lpice.eu/LPIC-Programm.52.0.html?L=4

In de LPIC-1 examens komen per 1 april nieuwe onderwerpen aan de orde, zoals bijvoorbeeld op het gebied van package management (apt en yum), SQL databeheer, ondersteuning voor gehandicapten, lokalisering en internationalisering en data-encryptie. Verouderde onderdelen vervallen per 1 april; onder meer zijn de delen over hardware aanmerkelijk verbeterd. Ook voor de LPIC-2 examens zullen per 1 april nieuwe onderwerpen worden opgenomen, bijvoorbeeld udev device management, Logical VolumeManagement (LVM) en IMAP und POP configuratie voor mailservers.

Eerder (voor 1.4.2009) afgelegde examens die nog baseren op de oude objectives kunnen binnen de LPIC-1 en -2 programma's worden gecombineerd met de nieuwe examens. De voor 1 april met succes afgelegde examens blijven dus gewoon geldig.
De antwoorden op de meest gestelde vragen over de nieuwe examens zijn beschikbaar op de website van LPI Central Europa:
http://www.lpice.eu/FAQ.99.0.html?L=4

Naast nieuwe versies van de examens voert het LPI nog meer vernieuwingen door. De examens hebben nu allemaal 60 vragen.
Verder word versiebeheer ingevoerd: de versie per 1 april is versie 3.0, de volgende officiele versie komt over ongeveer 2,5
jaar beschikbaar, dat zal versie 3.5 zijn. Verder blijft alles rond de examens zoals het was.

Opleidingsinstituten hebben inmiddels al gereageerd op de invoering van de nieuwe examenonderwerpen en bieden parallel aan de invoering geactualiseerde leermiddelen aan. De firma Linup front GmbH heeft haar cursusmateriaal gereviseerd en biedt een geactualiseerd cursusaanbod. Meer hierover vindt u op
http://www.linupfront.de/page161_0.html
Verder levert uitgeverij "Open Source Press GmbH" een geactualiseerde versie van het boek "LPIC-1" van Peer Heinlein, waarin de wijzigingen per 1 april al zijn opgenomen, zie
https://www.opensourcepress.de
De nieuwe "LinuxMagazin Academy" biedt al vanaf begin maart 2009 een examenvoorbereiding aan die baseert op de nieuwe examenonderdelen. In een videostream geeft docent Ingo Wichmann een overzicht van de wijzigingen in het LPI 101 examen zie
http://academy.linux-magazin.de/demo
Verder heeft Anselm Lingnau in een een webcast van het LPI uitgebreid voorlichting gegeven over de vernieuwingen rond het LPIC-1 en -2 examen, zie
http://www.lpi.org/eng/about_lpi/upcoming_events

 

Over het Linux Professional Institute:
Het Linux Professional Institute (LPI) is een internationaal erkende leveranciersonafhankelijk organisatie, die professionele inzet van Linux, Open Source en vrije software uitdraagt en ondersteund. LPI werd in 1999 opgericht en is een non-profit organisatie. Het LPI certificeringprogramma wordt in zeven talen geleverd. De organisatie heeft wereldwijd sinds de invoering van de LPI certificering meer dan 199.000 examens afgenomen en meer dan 65.000 certificaten uitgereikt. LPI ontwikkelt professionele certificeringen voor het Linux besturingssysteem, onafhankelijk van softwareleveranciers en opleidingsinstituten. LPI is in 1999 voortgekomen uit de Linux gemeenschap. De activiteiten omvatten het wereldwijde werk van honderden vakkundige vrijwilligers met uiteenlopende vaardigheden. De groep maakt voor haar werk gebruik van mailinglijsten en de website www.lpi.org. Het uit meerdere examens bestaande certificeringtraject wordt wereldwijd afgenomen op testcentra van Pearson VUE en Prometric. De hoofdsponsoren van LPI zijn Platina-sponsoren IBM, Linux Journal, Linux Magazine, Novell, SGI en TurboLinux en Gouden sponsoren Hewlett-Packard en IDG.

* Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds.