Linux Professional Institute ... toegelicht

In deze presentatie wordt kort en bondig toegelicht wat LPI biedt.

View more presentations from LPI Nederland


SYSADMIN TNG. De Rol van Linux en Open Source binnen Systeembeheer - Fabrice Mous (4 juli 2011)

Deze presentatie geeft een uiteenzetting over het beroep van systeembeheerder, de meerwaarde van certificering voor de IT-professional, de opkomst van open-source software en Linux en de werking van het certificeringstraject van het Linux Professional Institute.

View more presentations from Fabrice Mous


Doorschakelen op Open Source - Fabrice Mous (10 mei 2011)

Dit betoog gaat in op de alomtegenwoordigheid van open source software binnen het bedrijfsleven. Op welke wijze het onderwijs momenteel open source software heeft verwerkt in haar curriculum. Hoe LPI als Linux-certificering een rol kan spelen binnen het IT-curriculum. Het betoog eindigt met een oproep aan kenniscentra van het beroepsonderwijs.

View more presentations from Fabrice Mous


LPI ... Points on Facts and Focus - Fabrice Mous (16 april 2011)

In this presentation the role of Linux Professional Institute (LPI) and its different certification levels will be explained. Also some achievements and focus-points will be detailed. The presentation ends with a discussion on possible ideas and approaches for LPI in Belgium (and The Netherlands).

View more presentations from Fabrice Mous


LPI Why - Emiel Brok (februari 2011)

In deze presentatie wordt toegelicht welke viceuze cirkel zich voordoet in het onderwijs als het gaat om het kennis van Linux en de aanbod en vraag op de arbeidsmarkt.LPI How? - Marcel Nijenhof (februari 2011)

In deze presentatie geeft Marcel Nijenhof een toelichting op welke wijze het LPI-examen wordt afgenomen.