Onafhankelijke Linux certificering nu ook in Nederland beschikbaar

Persbericht van LPI Nederland, 02-11-2009

(HEERLEN, Nederland, 02-11-2009)  Over één ding zijn ICT-analisten het zeker eens: de komende jaren gaat het gebruik van het open source besturingssysteem Linux bij bedrijven en overheden toenemen. In deze periode van economische krapte blijkt het investeren in Linux kostenbeparend te werken en organisaties de nodige flexibiliteit te geven om slagvaardiger te opereren. Daarnaast voeren Europa en Nederland een stimulerend ICT-beleid gericht op het gebruik van open standaarden en open source software. Kortom, de komende jaren stijgt de vraag naar ICT-ers met een solide kennis van Linux en open source software. Met de oprichting van het Linux Professional Institute Nederland wordt een antwoord op die vraag gegeven.

Het Linux Professional Institute is tien jaar geleden opgericht en is hét toonaangevende instituut voor certificering van Linux-vaardigheden. De LPI certificaten vormen een waarborg voor werkgevers en HRM-medewerkers dat de drager over reële vaardigheden beschikt rond het inrichten en beheren van Linux-servers en werkplekken. In Nederland bieden verschillende organisaties al geruime tijd traininingen aan, gericht op het behalen van de LPI certificaten. Zij hebben de handen inééngeslagen voor de oprichting van LPI Nederland. Emiel Brok, werkzaam bij AT Computing en één van de initiatiefnemers, zegt hierover: "Wij zien dat bedrijven behoefte hebben aan ICT-ers die deskundig zijn op het gebied van Linux en vervolgens ook flexibel ingezet kunnen worden. LPI-certificering is leveranciersonafhankelijk, evenals de bijbehorende trainingen. Organisaties die LPI-gecertificeerde medewerkers in dienst nemen hebben daardoor alle vrijheid te kiezen welke Linux-distributie zij willen gebruiken".

Bij de oprichting van LPI Nederland zijn niet alleen commerciële aanbieders van Linux-trainingen betrokken (AT Computing, Ictivity en StarTel). Naast de Fontys Hogeschool Techniek en Bedrijfsmanagement (Venlo) en Hogeschool Zuyd is ook de Nederlandse Linux gemeenschap, via de NLLGG, een actieve ondersteuner van het initiatief. Marcel Nijenhof, voorzitter van de NLLGG, ziet de
oprichting van een Nederlands certificeringsinstituut als een belangrijke mijlpaal: "Als NLLGG bieden wij al jaren trainingen aan onze leden aan die voorbereiden op het behalen van LPI-certificaten. Met LPI Nederland zijn we veel beter in staat die kennis en deskundigheid onder de aandacht te brengen van bedrijven en organisaties. Wij willen ons in het bijzonder richten op het onderwijs. Aankomende ICT-ers moeten niet slechts leren werken met de software van specifieke leveranciers. Het is van belang dat zij gaan beschikken over gedegen en breed inzetbare Linux vaardigheden".

Fabrice Mous, adviseur bij Ictivity, is uitermate verheugd met de oprichting van het certificeringsinstituut LPI Nederland. "Linux en open source software zijn een gigantische groeimarkt", zo stelt hij, "de vraag naar gecertificeerde kennis over Linux stijgt dan ook de laatste jaren. Voor Ictivity is het van belang dat een onafhankelijk certificeringsinstituut zijn plek krijgt, die de kennis en kwaliteit bundelt en identificeert van aanbieders in Nederland." Mous roept de markt ook op om LPI-certificeringen randvoorwaardelijk te maken binnen de eigen producten en diensten: "Door LPI-certificering als een
basiskwalificatie te beschouwen ontstaat er een onafhankelijke brede kennisbasis voor alle open source producten en diensten. LPI is daarmee niet alleen een slimme zet voor aanbieders van opleidingen en trainingen, maar ook
voor klanten."

De officiële oprichtingsvergadering van LPI Nederland zal op 25 november plaatsvinden, maar al op 4 november kunt u kennis maken met het oprichtingsbestuur.

Wij nodigen u graag uit om tijdens de LinuxWorld conferentie om 14.15 uur langs te komen in de stand van LPI Central Europe / Open Source Certification (E066) en samen met ons het glas champagne op de ondertekening van de intentieverklaring tussen LPI Central Europe / Open Source Certification GmbH en LPI Nederland te heffen.
Meer informatie en de mogelijkheid tot registratie (kosteloos) vind u op de website van LinuxWorld Nederland.

--------------------------------------------------------------

Over het Linux Professional Institute:
Het Linux Professional Institute (LPI) is een internationaal erkende leveranciersonafhankelijk organisatie, die professionele inzet van Linux, Open Source en vrije software uitdraagt en ondersteund. LPI werd in 1999 opgericht en is een non-profit organisatie. Het LPI certificeringprogramma wordt in zeven talen geleverd. De organisatie heeft wereldwijd sinds de invoering van de LPI
certificering meer dan 230.000 examens afgenomen en meer dan 75.000 certificaten uitgereikt. LPI ontwikkelt professionele certificeringen voor het Linux besturingssysteem, onafhankelijk van softwareleveranciers en opleidingsinstituten. LPI is in 1999 voortgekomen uit de Linux gemeenschap. De activiteiten omvatten het wereldwijde werk van honderden vakkundige vrijwilligers met uiteenlopende vaardigheden. De groep maakt voor haar werk gebruik van mailinglijsten en de website www.lpi.org. Het uit meerdere examens bestaande certificeringtraject wordt wereldwijd afgenomen op testcentra van Pearson VUE en Prometric. De hoofdsponsoren van LPI zijn Platina-sponsoren IBM, Linux Journal, Linux Magazine, Novell, SGI en TurboLinux en Gouden sponsoren Hewlett-Packard en IDG.


Contact LPI Nederland:
Voor vragen kunt u contact opnemen met Emiel Brok
(06-51564020, info@lpi-nederland.nl).
Stichting LPI Nederland
Nieuw Eyckholt 300
P.O. Box 550
6400 AN HEERLEN
Nederland

Media contact LPI Central Europe:
Klaus Behrla
LPI Central Europe
Open Source Certification GmbH
Email: behrla_at_lpice.eu                                                               
Web: http://www.lpice.eu , http://www.lpi-nederland.nl
Telefoon: +49 2156 951680 of +49 561 80700-50