Novell en Linux Professional Institute integreren Linux certificering

(SACRAMENTO, CA, US en WALTHAM, MA, US:  9 februari 2010)  Novell Inc. en het Linux Professional Institute (LPI) gaan hun certificering voor beginnende Linux-beheerders standaardiseren op LPIC-1, het startcertificaat van LPI. Linux professionals die LPIC-1 gecertificeerd zijn voldoen direct aan de vereisten voor  Novell® Certified Linux Administrator (CLA). Novell Training Services gaat, volgens de vandaag bekend gemaakte samenwerkingsovereenkomst, zorgen voor het opnemen van de vereiste LPIC-1 leerdoelen in het CLA-lesmateriaal.

"Novell heeft een prima uitgangspositie voor het aanbieden van een omvattend trainingsprogramma aan Linux professionals. Wij leveren meer dan 25 jaar software en diensten aan bedrijven en bieden een Linux platform aan met de hoogste interoperabiliteit", aldus Markus Rex, general manager en senior vice president voor Open Platform Solutions bij Novell. "Het Novell trainingsprogramma bereidt Linux professionals voor op het wereldwijd erkende LPIC-1 certificaat. Zij voldoen dan aan de eisen die aan een professionele  systeembeheerder worden gesteld".

Het gebruik van Linux, met inbegrip van Novell's SUSE® Linux Enterprise, neemt nog steeds toe. Bedrijven zijn op zoek naar betrouwbare, stabiele en kostenbesparende oplossingen. Een wereldwijd onderzoek onder IT-besluitvormers toonde in 2009 aan dat 40% van de respondenten van plan is de komende 12 tot 24 maanden het gebruik van Linux uit te breiden. Van de ondervraagden verwacht bijna 50% dat Linux binnen vijf jaar het belangrijkste platform voor hun servers zal zijn.

"Deze samenwerking toont het brede draagvlak aan voor LPI-certificering, zowel in de ICT-wereld als in de Linux-gemeenschap. Leveranciers zoals Novell hebben daaraan bijgedragen en dat maakt dat LPI-certificering wereldwijd erkend en gebruikt wordt", stelt Jim Lacey, president en CEO van LPI. "Wij kijken uit naar deze samenwerking met Novell en willen gezamenlijk een bijdrage leveren aan de opleiding van toekomstige Linux professionals. De bereidheid van Novell om haar eigen trainings- en examenprogramma aan te passen aan de eisen van LPIC-1 toont aan dat Novell inziet dat de ICT-sector
behoefte heeft een ICT-professionals met een leveranciersonafhankelijke Linux-certificering die breed inzetbaar zijn".

Door de gemaakte afspraken kunnen alle LPIC-1 gecertificeerden (met uitzondering van Japan) kosteloos en zonder aanvullend examen de Novell CLA certificering aanvragen. Novell Training Services gaat de vereisten voor LPIC-1 opnemen in het Linux Adminstrator curriculum en de lesprogramma's die worden aangeboden (zelfstudie, on demand, klassikale trainingen).

Emiel Brok, voorzitter van LPI Nederland, is enthousiast over de samenwerking tussen LPI en Novell. "LPI Nederland wil LPI-certificering neerzetten als dé basiskwalificatie voor iedere Linux professional en dat wordt nu door Novell en LPI bevestigd. Dit is goed nieuws voor LPIC-1 gecertificeerden, want die komen direct in aanmerking voor Novell CLA. Het is vooral belangrijk voor de
Nederlandse markt. HRM-medewerkers weten nu dat LPIC-1 gecertificeerden een streepje voor hebben."

Meer informatie over het behalen van de dubbele certificering is te verkrijgen bij Novell: http://www.novell.com/training/certinfo/cla/ en het Linux Professional Institute: http://www.lpi.org/claOver Novell

Novell, Inc. (Nasdaq: NOVL) is verantwoordelijk voor het Linux platform met de hoogste interoperabiliteit en een aanbod van software van geïntegreerd ICT-beheer waarmee klanten wereldwijd kosten, complexiteit en risicio's omlaag brengen. Novell zorgt een harmonieuze samenwerking binnen hybride ICT-omgevingen, door de software en door haar vele partners. Voor meer informatie, zie http://www. novell.com.

Novell en SUSE zijn geregistreerde beeldmerken van Novell, Inc., in de Verenigde Staten en andere landen. Andere beeldmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. 

Over Linux Professional Institute

Het Linux Professional Institute (LPI) is een internationaal erkende leveranciersonafhankelijk organisatie, die professionele inzet van Linux, Open Source en vrije software uitdraagt en ondersteund. LPI werd in 1999 opgericht en is een non-profit organisatie. Het LPI certificeringprogramma wordt in zeven talen geleverd. De organisatie heeft wereldwijd sinds de invoering van de LPI certificering meer dan 230.000 examens afgenomen en meer dan 75.000 certificaten uitgereikt. LPI ontwikkelt professionele certificeringen voor het Linux besturingssysteem, onafhankelijk van softwareleveranciers en opleidingsinstituten. LPI is in 1999 voortgekomen uit de Linux gemeenschap. De activiteiten omvatten het wereldwijde werk van honderden vakkundige vrijwilligers met uiteenlopende vaardigheden. De groep maakt voor haar werk gebruik van mailinglijsten en de website www.lpi.org. Het uit meerdere examens bestaande certificeringtraject wordt wereldwijd afgenomen op testcentra van Pearson VUE en Prometric. De hoofdsponsoren van LPI zijn Platina-sponsoren IBM, Linux Journal, Linux Magazine, Novell, SGI en TurboLinux en Gouden sponsoren Hewlett-Packard en IDG.


Over LPI Nederland

Het Linux Professional Institute Nederland is eind 2009 opgericht ter bevordering en ondersteuning van Linux certificering in Nederland. Op 27 januari jongstleden werd een samenwerkingsbijeenkomst getekend met ECABO, waardoor LPI-certificering opgenomen kan worden in het MBO-ICT curriculum.


Voor meer informatie:

Amie Johnson
Novell
801.861.2893
amie@novell.com

Becki Parkhurst / Mariana Pinner
PAN Communications
978.474.1900
securenovell@pancomm.com

LPI
Scott Lamberton
905.269.0862
slamberton@lpi.org

LPI Nederland
Jan Stedehouder
06-44357109
jan.stedehouder@lpi-nederland.nl