LPI Nederland benoemt eerste bestuursleden

Persbericht van LPI Nederland, 30-11-2009

(HEERLEN, Nederland, 30-11-2009)  De initiatiefnemers van het Linux Professional Institute-Nederland (LPI Nederland) kozen op 25 november 2009 hun eerste bestuur. Met de installatie van de nieuwe bestuursleden kan het onafhankelijke certificeringsinstituut aan de slag. "De LPI-certificering dient beschouwd te worden als dé basiskwalificatie voor iedere ICT-er of organisatie die met Linux werkt", zo stelt de kersverse voorzitter Emiel Brok, "het is aan LPI Nederland om de meerwaarde van deze kwalificatie duidelijk te maken".

Het bestuur van LPI Nederland is breed samengesteld met vertegenwoordigers van commerciële aanbieders, het onderwijs en de bredere Linux en open source gemeenschap. "Het brede draagvlak zie je terug in onze aandachtsgebieden", aldus Fabrice Mous, die tot vice-voorzitter is benoemd. "Allereerst dient LPI Nederland een duidelijke meerwaarde te creëren voor haar partners. Een tweede aandachtspunt is het inbedden van de LPI-certificering in het onderwijs. Tot slot zijn HRM-medewerkers ons derde aandachtsgebied. Wij willen LPI-certificering positioneren als basiskwalificatie voor open source producten en diensten".

Emiel Brok was dit weekend namens LPI Nederland aanwezig bij het overleg van LPI Central Europe. "De ontwikkeling in Nederland heeft de belangstelling van Europese partners. Er is in ons land een duidelijke inhaalslag gaande op het gebied van LPI-certificering." Het brede draagvlak onder LPI Nederland krijgt op de komende Cebit 2010 conferentie een speciale plaats. "We zijn gevraagd in het open source paviljoen uit te leggen hoe we dit in Nederland voor elkaar hebben gekregen".

Klaus Behrla, van LPI Central Europe, toont zich uitermate tevreden met de oprichting van LPI Nederland. "De partnerorganisaties in Nederland hebben zich de afgelopen jaren krachtig ingezet voor LPI-certificering. We zien de belangstelling groeien. Het is goed dat we nu een Nederlandse tak van het Linux Professional Institute hebben met een goede kennis van de lokale situatie, een breed draagvlak en met aanbieders gericht op bedrijven, overheden, onderwijs en individuele gebruikers".

In het nieuwe bestuur hebben zitting:

· Voorzitter: Emiel Brok (AT Computing)

· Vice-voorzitter: Fabrice Mous (Ictivity)

· Secretaris: Roel Bindels (Hogeschool Zuyd)

· Penningmeester: Jan Stedehouder

· Bestuurslid: Marcel Nijenhof (Nederlandse Linux Gebruikersgroep)

· Bestuurslid: Robin van den Berg (StarTel)

LPI Nederland wordt verantwoordelijk voor Nederland, het Vlaamse deel van België, de Nederlandse Antillen en Suriname.

 

Over LPI Nederland:

Het Linux Professional Institute (LPI) is een internationaal erkende leveranciersonafhankelijk organisatie, die professionele inzet van Linux, Open Source en vrije software uitdraagt en ondersteund. LPI werd in 1999 opgericht en is een non-profit organisatie. Het LPI certificeringprogramma wordt in zeven talen geleverd. De organisatie heeft wereldwijd sinds de invoering van de LPI certificering meer dan 230.000 examens afgenomen en meer dan 75.000 certificaten uitgereikt. LPI ontwikkelt professionele certificeringen voor het Linux besturingssysteem, onafhankelijk van softwareleveranciers en opleidingsinstituten. LPI is in 1999 voortgekomen uit de Linux gemeenschap. De activiteiten omvatten het wereldwijde werk van honderden vakkundige vrijwilligers met uiteenlopende vaardigheden. De groep maakt voor haar werk gebruik van mailinglijsten en de website www.lpi.org. Het uit meerdere examens bestaande certificeringtraject wordt wereldwijd afgenomen op testcentra van Pearson VUE en Prometric. De hoofdsponsoren van LPI zijn Platina-sponsoren IBM, Linux Journal, Linux Magazine, Novell, SGI en TurboLinux en Gouden sponsoren Hewlett-Packard en IDG.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan Stedehouder (06-44 357 105, info@lpi-nederland.nl)