LPI stunt met examens op de CeBIT 2009 en op de Chemnitzer Linux-dagen 2009

PERSBERICHT van LPI Central Europe, Kassel, Duitsland, 18.02.2009

Het Linux professional institute(LPI), www.lpi.org, de wereldwijd leidende Linux*certificerings-organisatie, biedt op de CeBIT 2009 en op de ChemnitzerLinux-Tagen 2009 examens tegen sterk gereduceerde tarieven aan. Daarnaast krijgt degene diehet hoogste aantal punten weet te behalen tijdens een examen op de CeBIT een EEE PC 1000HA met Linux besturingssysteem aangeboden door de firma Thomas-Krenn AG.

LPI Central Europe zal op de CeBIT 2009 opnieuw aanwezig zijn met eenstandplaats in het gebied "CeBIT Open Source", hal 6, stand F42. Daar zullen ook de firma lsp - linux solution park (een LPI CertifiedSolution Partner) en het Linuxhotel (een LPI Approved Training Partner) vertegenwoordigd zijn.

Op Zaterdag 7 maart zal LPI CE drie lezingen verzorgen op het CeBIT podium van de firma Heinlein Professional Linux Support, nabij stand G41 in hal 6.

Tijdens de CeBIT worden de LPI examens tegen sterk gereduceerd tariefaangeboden. De examens worden schriftelijk afgenomen op donderdag 5 maart,en op zaterdag 7 maart, om 16.00 en 18.00 uur. De examens zullen nabij de CeBIT hoofdingang 'Messe Ost' worden afgenomen,verzorgd door de LPI Approved Academic Partner  "Multi-MediaBerufsbildende Schule Hannover", Expo Plaza 3. Allen die zich voor 26.02. aanmelden als examenkandidaat krijgen daarnaast nog een gratistoegangsbewijs voor de CeBIT.

Tijdens de Chemnitzer Linux-Tagen 2009 zullen de LPI examens uitsluitendop zondag 15 maart worden afgenomen, om respectievelijk 10.30 en 12.30uur. Details zijn te vinden op chemnitzer.linux-tage.de/2009/service/lpi.html

Tijdens de CeBIT 2009 en de Chemnitzer Linux-Tagen 2009 kunnen deLPIC-1 en LPIC-2 examens zowel in het Duits als in het Engels wordenafgelegd. De LPIC3 examens (301 en 302) worden uitsluitend in het Engelsafgenomen. De kosten voor het LPI 302 examen bedragen 90 euro, de overigeexamens kosten 70 euro. Dit komt ongeveer overeen met de helft van dekosten die gemoeid zijn met het afnemen van deze examens in eentestcenter. Tijdens beide events wordt ook het examen "Univention CertifiedProfessional" tegen de aktieprijs van 85 euro aangeboden. Medewerkersvan organisaties die ofwel Univention Premiumpartner ofwel Univentionpartner zijn kunnen het examen in Hannover voor slechts 75 euroafleggen. Voor alle aanbiedingen geldt contante, gepaste betaling. De LPI Univention examenkandidaten dienen voor het begin van het exameneen geldig identificatiebewijs te tonen en te beschikken over eengeldig LPI identificatienummer. Een LPI identificatienummer kanworden aangevraagd op  https://www.lpi.org/caf/Xamman/register

Omdat er slechts beperkt plaatsen zijn wordt dringend aangeradenzich van te voren aan te melden. Aanmeldingen kunnen plaatsvinen op http://lpievent.lpice.eu.

Meer informatie kan per e-mail worden opgevraagd:  lpievent_at_lpice.eu

 

Over het Linux Professional Institute:

Het Linux Professional Institute (LPI) is een internationaal erkende leveranciersonafhankelijk organisatie, die professionele inzet van Linux, Open Source en vrije software uitdraagt en ondersteund. LPI werd in 1999 opgericht en is een non-profit organisatie. Het LPI certificeringprogramma wordt in zeven talen geleverd. De organisatie heeft wereldwijd sinds de invoering van de LPI certificering meer dan 195.000 examens afgenomen en meer dan 62.000 certificaten uitgereikt.

LPI ontwikkelt professionele certificeringen voor het Linux besturingssysteem, onafhankelijk van softwareleveranciers en opleidingsinstituten. LPI is in 1999 voortgekomen uit de Linux gemeenschap. De activiteiten omvatten het wereldwijde werk van honderden vakkundige vrijwilligers met uiteenlopende vaardigheden. De groep maakt voor haar werk gebruik van mailinglijsten en de website www.lpi.org.

Het uit meerdere examens bestaande certificeringtraject wordt wereldwijd afgenomen op testcentra van Pearson VUE en Prometric. De hoofdsponsoren van LPI zijn Platina-sponsoren IBM, Linux Journal, Linux Magazine, Novell, SGI en TurboLinux en Gouden sponsoren Hewlett-Packard en IDG.

* Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds.