Program LPIC

Program Linux Professional Institute Certification (LPIC) je určen pro ověření kompetence IT profesionálů, kteří používají operační systém Linux a s ním související nástroje. Linux nezávisí na konkrétním dodavateli, je šířen v podobě distribucí a navržen v návaznosti na Linux Standard Base a další příslušné normy a pravidla.

Program LPIC je navržen pro více úrovní znalostí. Rozvržení úkolů pro příslušnou úroveň bylo provedeno pomocí "Job Task Analysis" (JTA). Stejně jako všechny zkoušky LPIC, byla i JTA vyvinuta a realizována za použití uznávaných psychometrických postupů, čímž byla zajištěna spolehlivost a vysoká kvalita analýzy. Více informací o "Job Task Analysis" k nalezení zde.

Program LPIC se skládá ze tří úrovní certifikací: LPIC-1, LPIC-2 a LPIC-3. Pro více informací o jednotlivých úrovních klikněte na příslušný obrázek pod textem.