Absolventi Smíchovské střední průmyslové školy zavádějí výuku Linux

Článkem přispěl Martin Beránek – učitel Smíchovské střední průmyslové školy (Česká republika)

Výuka systému Linux má na Smíchovské střední průmyslové škole poměrně dlouhou tradici. Z počátku byl tento systém používán velice jednoduše s pomocí dual boot systémů, na kterých běžel současně jak MS Windows, tak Linux s distibucí Debian. Třídy byly určeny zejména pro výuku operačního systému Windows, a proto nebylo možné realizovat úplnou přeinstalaci do prostředí Linux.

V této době nebyla situace pro výuku Linuxu moc vhodná. Linux během deseti let tak pokročil, že už dual boot stanice nebyly dostačující řešení a bylo tedy nutné zřídit plně Linuxovou učebnu. Celý návrh a struktura třídy byla vytvořena Lukášem Bayerem. Lukáš se dříve zabýval Slackware distribucí a rovněž se zúčastnil mnoha opensource projektů. Lukáš je absolventem naší školy a i možná proto se k nám později vrátil jako profesor.  První věc, kterou zde udělal, bylo že na sedmnáct starých počítačů nainstaloval Kubuntu 10.04 a vytvořil z nich novou učebnu. Učebna byla zanedlouho vybavena vlastním serverem a novými počítači za přispění Magistrátu hlavního města Prahy. Od té doby učí Lukáš na škole Linux se slovy: “Spravovat Linux je o hodně jednoduší, než Windows.”

Linux už nebereme jen jako operační systém. Setkáváme se s ním i v oboru počítačových sítí. Z tohoto důvodu bylo nutné mít Linux v každé třídě, kde je potřeba, i když je na stanicích OS Windows. Ze začátku jsme používali virtualizaci, ale dnes již máme malou aplikaci, která pro nás připraví obraz pro učebnu a přenastaví služby, které dovolí učebnu na obraz přebootovat. Třídu si takto můžeme připravit do life systému v paměti flash a za spolupráce s administrátorem školy, pustit Linux učebnu tam  kde budete potřebovat. Takto můžeme Linux vyučovat i ve třídách, kde byl doposud nainstalován pouze Windows. Tato malá aplikace byla naprogramována Martinem Beránkem, který také na SSPŠ studoval. Dnes zde učí počítačové sítě.

Učit Linux je jedna věc, ale mají studenti motivaci k tomu, aby vůbec začali Linux používat? Pro jiné IT ikony máme většinou akademie, které studentům nabízejí certifikaci. Proto jsme už dlouhou dobu hledali cestu, jak studentům poskytnout certifikaci i ze znalostí Linuxu. Proto jsme začali spolupracovat s LPI. O komunikaci s LPI se stará Petr Hejhal, také bývalý student školy. Naše škola byla oslovena Elzbietou Godlewskou z LPI, která nám nabídla, že se můžeme stát pilotní školou, která nabízí LPI certifikaci svým studentům. Elzbieta nejdříve navštívila Ministerstvo školství a tělovýchovy, kde jí pan Stárek doporučil právě naší školu. Tento okamžik lze považovat za počátek naší spolupráce.

Jak všichni víme, Linux má v České republice poměrně silné kořeny a my jsme rádi, že můžeme býti jeho součástí. Naším cílem je poskytnout studentům to nejlepší a i v tom nám LPI může pomoci.

###

LPI was forturnate to meet Lukáš Bayer, Martin Beránek, and Petr Hejhal (pictured below) at the LPI Annual EMEA Meeting in Prague, Czech Repbulic in September.